Choku staat voor een Veilig Sportklimaat (VSK)

Choku is in Zaandam omstreeks 2009 één van de initiatiefnemers geweest van het project "in veilige handen". Wij wisten toen al hoe belangrijk het was en is om ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige omgeving moet kunnen sporten. Met de komst van de Veilig Sport Klimaat (VSK) erkenning zetten wij dit initiatief door te zorgen voor een omgeving die voor iedereen veilig is.

Bij Choku werken we dus elke dag aan het hebben van een Veilig Sport Klimaat (VSK). Om hier goed invulling aan te geven hebben we bij Choku onze huisregels en die gelden voor iedereen!

Oh en zeker ook niet onbelangrijk. Bij Choku heeft iedereen die vanuit Choku een rol heeft in het begeleiden van onze sporters een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook heeft het voltallig bestuur een VOG en toetsen wij dit elke 2 jaar opnieuw. Na het lezen van onze huisregels hebben we ook een toelichting over de VOG.

Wat zijn onze huisregels? Nou, die zijn hieronder te lezen.

Algemene regels

 • U bent aanwezig als gast
 • Overmatig drankgebruik en bezit/gebruik (soft)drugs is verboden
 • U bent op de hoogte van het bezoekersreglement en U hebt respect voor de eigendommen van een ander
 • U vernielt/bekladt/bekrast e.d. geen eigendommen van een ander
 • U volgt de aanwijzingen van bestuur en/of vrijwilligers op
 • U nuttigt uw consumptie in de bar ruimte. Het is verboden elders uw consumptie te nuttigen

Aanvang van de les

 • De karateka’s dienen tijdig in karatekledij aanwezig te zijn
 • Ziekten of dergelijke die van invloed kunnen zijn op het gedrag of lichamelijke gestel van de karateka dienen kenbaar te worden gemaakt bij de sensei
 • Indien een karateka een blessure heeft deze graag bij aanvang van de les mededelen aan de sensei

Regels in de kleedkamer

 • Karatekleding moet worden aangetrokken in de kleedkamers
 • In de kleedkamers blijft men van andermans (persoonlijke) bezittingen af
 • Iedereen dient zich in de kleedkamer net zo te gedragen als in de dojo
 • Alle kostbare spullen dienen te worden meegenomen uit de kleedkamers en kunnen worden ingeleverd bij de sensei

Regels in de dojo (sportzaal)
Hygiëne

 • Goed verzorgen van je persoonlijke hygiëne. Nagels dienen geknipt te zijn, schone handen en voeten, het dragen van een schoon karatepak
 • De karateka’s dienen sokken of slippers te dragen, indien ze zich buiten de karatemat begeven
 • In het geval van voet- en/of handwratten dienen deze voor aanvang van de les te zijn verbonden met een pleister, gevolgd door sporttape

Regels op de karatemat

 • Tijdens de lessen wordt er niet naar de wc gegaan. Dit kan voor of na de lessen gedaan worden.
 • Indien nodig kan hier een uitzondering op gemaakt worden.
 • Indien een karateka ongewenst gedrag vertoont en dit herhaaldelijk voorkomt, zal er contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers

Contact overzicht
Algemeen
Wedstrijdinformatie is te vinden op www.choku.nl

Huiswerk ondersteuning nodig? Neem contact op met Salina of Yasmine.
Dit kan mondeling of via de mail info@choku.nl

Maatschappelijke ondersteuning nodig? Neem contact op met Ivan.
Dit kan mondeling of via de mail info@choku.nl

Aan- en/of afmelden voor wedstrijden? Neem contact op met Ivan.
Dit kan mondeling of via de mail info@choku.nl

Noodnummers
Spoedmeldingen politie en brandweer 112
Wel politie geen spoed 0900 8844
Kantoor alarmcentrale brandweer 0299 435 266
Zaans Medisch Centrum 075 650 29 11

 

Wat is een VOG verklaring en vertrouwenscontactpersoon in de context van sport?

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de sportwereld is een bewijs dat de achtergrond van een trainer, coach of vrijwilliger geen belemmering vormt voor het werken met minderjarigen of kwetsbare groepen. Het is cruciaal voor het waarborgen van een veilige sportomgeving.
  • Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen een sportschool zoals Choku Gym speelt een essentiële rol in het creëren van een veilig sportklimaat. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt bij zorgen over of ervaringen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

Waarom zijn VOG en vertrouwenscontactpersoon zo belangrijk voor Choku Gym?

  • Een VOG is voor Choku Gym belangrijk om ervoor te zorgen dat alleen geschikte personen werken met de leden, vooral jonge sporters. Dit helpt om een vertrouwde en veilige leeromgeving te creëren voor disciplines zoals karate, boksen, en zelfverdediging.
  • De rol van de vertrouwenscontactpersoon is cruciaal in het handhaven van de integriteit en veiligheid bij Choku Gym. Deze persoon zorgt ervoor dat leden zich veilig voelen om eventuele zorgen te uiten en draagt bij aan de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Hoe kan je een VOG aanvragen voor een sportomgeving en welke stappen worden er ondernomen?

  • Voor een sportorganisatie zoals Choku Gym, kan de VOG aangevraagd worden via de Dienst Justis of via de gemeente.
  • Stappen:
   1. Het invullen van een aanvraagformulier, specifiek gericht op de sportsector.
   2. Eventueel de kosten voor de aanvraag betalen.
   3. Beoordeling van de aanvraag door Dienst Justis.
   4. De VOG wordt toegestuurd bij goedkeuring, wat aantoont dat de aanvrager geschikt is om met jongeren en kwetsbare groepen te werken.

Welke acties onderneemt de vertrouwenscontactpersoon in een sportomgeving zoals Choku Gym?

  • De VCP bij Choku Gym biedt een luisterend oor voor leden met zorgen of ervaringen met ongewenst gedrag.
  • De VCP beoordeelt de melding en kan adviseren over passende maatregelen binnen de sportschool.
  • Zo nodig, verwijst de VCP door naar externe instanties voor verdere ondersteuning of actie.
  • De VCP speelt ook een rol in het bevorderen van bewustwording over grensoverschrijdend gedrag en het belang van een veilig sportklimaat binnen Choku Gym.

Vertrouwenspersonen

Erhan Ceylan

Jauyah Verduijn

Via email vertrouwenspersoon@choku.nl (dit komt enkel bij de vertrouwenspersoon en kan niet door anderen worden ingezien)

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn