Choku staat voor veilig vrijwilligersklimaat

Choku Gym is mede initiatiefnemer van het Zaanse initiatief ‘In Veilige Handen’:

  • Voor iedere vrijwilliger bij ons wordt een VOG aangevraagd
  • Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
  • Er zijn heldere regels over de omgang tussen leiding en deelnemers, vastgelegd in een gedragscode
  • Er is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld

Choku besteedt regelmatig, minstens jaarlijks, aandacht aan het onderwerp met alle geledingen binnen de club (leden, begeleiders, vertrouwenspersoon, ouders).

Meer weten? Neem contact met ons op!

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn