Bij Choku werken we elke dag aan het hebben van een Veilig Sportklimaat (VSK). Om hier goed invulling aan te geven hebben we bij Choku onze huisregels en die gelden voor iedereen!

Wat zijn onze huisregels? Nou, die zijn hieronder te lezen.

Algemene regels

 • U bent aanwezig als gast
 • Overmatig drankgebruik en bezit/gebruik (soft)drugs is verboden
 • U bent op de hoogte van het bezoekersreglement en U hebt respect voor de eigendommen van een ander
 • U vernielt/bekladt/bekrast e.d. geen eigendommen van een ander
 • U volgt de aanwijzingen van bestuur en/of vrijwilligers op
 • U nuttigt uw consumptie in de bar ruimte. Het is verboden elders uw consumptie te nuttigen

Aanvang van de les

 • De karateka’s dienen tijdig in karatekledij aanwezig te zijn
 • Ziekten of dergelijke die van invloed kunnen zijn op het gedrag of lichamelijke gestel van de karateka dienen kenbaar te worden gemaakt bij de sensei
 • Indien een karateka een blessure heeft deze graag bij aanvang van de les mededelen aan de sensei

Regels in de kleedkamer

 • Karatekleding moet worden aangetrokken in de kleedkamers
 • In de kleedkamers blijft men van andermans (persoonlijke) bezittingen af
 • Iedereen dient zich in de kleedkamer net zo te gedragen als in de dojo
 • Alle kostbare spullen dienen te worden meegenomen uit de kleedkamers en kunnen worden ingeleverd bij de sensei

Regels in de dojo (sportzaal)
Hygiëne

 • Goed verzorgen van je persoonlijke hygiëne. Nagels dienen geknipt te zijn, schone handen en voeten, het dragen van een schoon karatepak
 • De karateka’s dienen sokken of slippers te dragen, indien ze zich buiten de karatemat begeven
 • In het geval van voet- en/of handwratten dienen deze voor aanvang van de les te zijn verbonden met een pleister, gevolgd door sporttape

Regels op de karatemat

 • Tijdens de lessen wordt er niet naar de wc gegaan. Dit kan voor of na de lessen gedaan worden.
 • Indien nodig kan hier een uitzondering op gemaakt worden.
 • Indien een karateka ongewenst gedrag vertoont en dit herhaaldelijk voorkomt, zal er contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers

Contact overzicht
Algemeen
Wedstrijdinformatie is te vinden op www.choku.nl

Huiswerk ondersteuning nodig? Neem contact op met Salina of Yasmine.
Dit kan mondeling of via de mail info@choku.nl

Maatschappelijke ondersteuning nodig? Neem contact op met Ivan.
Dit kan mondeling of via de mail info@choku.nl

De vertrouwenspersoon is Erhan Ceylan.contact via email vertrouwenspersoon@choku.nl (dit komt enkel bij de vertrouwenspersoon en kan niet door anderen worden ingezien)
Vervoer vragen en/of ondersteuning nodig? Neem contact op met Ralf.
Dit kan mondeling of via de mail info@choku.nl

Aan- en/of afmelden voor wedstrijden? Neem contact op met Ivan.
Dit kan mondeling of via de mail info@choku.nl

Noodnummers
Spoedmeldingen politie en brandweer 112
Wel politie geen spoed 0900 8844
Kantoor alarmcentrale brandweer 0299 435 266
Zaans Medisch Centrum 075 650 29 11

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn