Dat sport iets kan betekenen voor de maatschappij, daarover zijn we het wel eens. En de laatste jaren wordt dat ook steeds duidelijker vastgelegd, zoals bijvoorbeeld in het Nationaal Sportakkoord, waarin verankerd wordt hoe sport kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de mensen. Maar er zijn ook voorbeelden, waar maatschappelijke initiatieven al heel veel jaren functioneren. Choky Gym in Zaandam is daar een prachtig voorbeeld van. – Voor Clubs

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn